Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

12.6.06

helo

fyddai'n postio fy ngwaith cartref yma...gobeithio

1 Sylwadau:

At 13:49, Blogger Rhys Wynne said...

S'mai Iago,

Dwi'n hoffi'r blog yn arbennig ei edrychiad, mae'n 'lân' iawn.

Sori i ofyn, ond a'i dysgwr wyt ti, neu rhywun sy'n gweithio ar dudalennau dysgwyr gwefan S4C, neu'r ddau?

Beth bynnag, dwi'n cadw blog ar gyfer dysgwyr o'r enw Dysgwyr De Ddwyrain (www.deddwyrain.net). Oes siawns am ddolen?

Pob lwc.

 

Post a Comment

<< Hafan