Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

22.2.07

Gwaith Catref - bom DVLA

1) Beth ddigwyddodd yn y DVLA?
bom llythr

2) Sawl bom llythr sydd wedi eu derbyn?
Seithfed

3) Faint o bobl cafodd eu hanafu?
Pedwar

4) Pwy siaradodd am y bom yn San Steffan?
Sian James

5) Pwy mae'r heddlu'n meddwl sy'n anfon y bomiau?
rhywun sydd yn anhapus a'rdiwydiant ceir

6) Pa gwmniau eraill sydd wedi derbyn bomiau?
Cwmni Vantis a Capita

7) Beth sydd gan heddlu erbyn hyn?
llawer o dystoliaeth

17.2.07

Cymraeg, Cymraeg, Cymraeg

Dwi angen siarad a ysgrifennu mwy o Gymraeg, felly gobeithio, byddai'n postio yma pob dirwnod. Un post pob diwrnod dros y mis nesaf. Well, efallai...

17.11.06

Dwi wedi brysur

Dwi'n nôl, a dwi wedi newid fy blog. Mae dolenni yn oren ac mae testun yn fawr. Ydy e'n hawdd i ddarllen? Gobeithio. Dwi angen i neud y gynwys diddorol nawr, ac mae Cymraeg yn dda iawn a dealladwy.

4.8.06

Newyddion

Dwi’n mynd i Nant Gwrtheyrn wythnos nesaf, felly, gobeithio byddai’n siarad mwy o Gymraeg cyn bo hir. Hefyd, llwyddais fy arholiad Cymraeg lefel 2 wythnos diwethaf. Byddai'n neud lefel 3 ar ôl y haf

21.7.06

Gwaith Cartref - (letter to the BBC)

Annwyl Sir/Fadam,
Wnewch chi anfon copi o'r amserlen ar gyfer rhaglenni ysgolion yn ystod y tymor Nadolig os gwelwch yn dda? Pryd bydd y cwrs hanes ar gyfer ysgolion cynradd yn dechrau. Os oes unrhyw broblem cysylltwch â fi ar 02458 3451278
diolch
yn gywir

Tags: , , , ,

20.7.06

Gwaith Cartref

Mae'r llyfryn hwn yn rhoi cyngor i gyflogwyr ar y camau i'w cymryd i atal smygu goddefol yn y gwaith. Mae'n argymell y dylai pob cyflogwr gyfwyno polisi i reoli smygu yn y gweithle yn dilyn ymgynhoriad llawn gyda'u gweithwyr, ac yn rhoi arweiniad ar yr hyn dylai'r polisi ei gyflawni.

This booklet gives advice to employers on the steps to take to prevent passive smoking in the workplace. It is urged that every employer should policies to manage smoking in the workplace following consultation with their workers, and give guidance on what the polices should fulfil.

Tags: , , , , ,

11.7.06

Syniad newydd (teipiwch eiriau Saesneg yn y bocs)