Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

13.6.06

dyletswyddau

Fy ngletswyddau i ydy dylunio, adeiladu, golygu ac ail wampio gwefannau i S4C. Mae rhaid i mi drefnu a thrafod prosiectau â cwmniau allanol a chyd weithio â marchnata, graffeg, y wasg a thechnoleg gwybodaeth. Hefyd mae rhaid i mi fod yn gyfarwydd â'r meddalwedd diweddaraf yn ogystal â bod yn gyfrifol am scrhau safonau gwefannau.

Tags: , , , , ,

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan