Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

18.6.06

Gwaith Cartref - Cyfarwyddiadau o adran y wê i gegin

Ewch heibio'r llyfrgell a drwy y drws yn y gornel.

Trowch i'r dde a cherddwch heibio'r dderbynfa. Ewch heibio'r cadeiriau meddal ac ewch drwy'r drws dwbl yn y gornel pell.

Trowch i'r chwith, heibio'r periant coffi a'r periant dwr ac wedyn trowch i'r dde.

Mae'r gegin ar y chwith gyferbyn a'r ardd.

Tags: , ,

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan