Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

19.6.06

Gwaith Cartref - llenwch y ffurflen

enw: james
Enw eich meddyg teulu a'i gyfeiriad:
Enw eich deintydd a'i gyfeiriad:
Ydych chi wedi colli gwaith achos salwch eleni?: Nac ydw
Oes rhaid i chi wisgo sbectol i ddarllen?: Nac oes

Hi Tony,

Llenwais y ffurflen a dwi angen gwybod pwy dylwn anfon at. Dylwn i anfon at John yn Personel neu Trevor yn Adran Cyllid?

Byddaf allan o'r swyddfa tan ddau o'r gloch ond ffonia fi nôl hwyrach

Diolch yn fawr

Tags: , ,

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan