Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

3.7.06

Gwaith Cartref - Nodyn at ffrindiau yn gwaith (write a note to a friend to say why you were not in work yesterday)

Bore da...
Sut wyt ti? Oedd dy benwythnos yn dda?
Mae'n flin da fi, roedd rhaid i mi fynd i gyfarfod gyda cwmniau allanol ddoe felly doeddwn i ddim yn y gwaith. Byddai yn y gwaith heddiw un hwyrach.

Fonia fi os oes problem. Dwi ar gael ar fy ffôn symudol

Tags: , , ,

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan