Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

22.6.06

Gwaith Cartref - Dwi'n sâl heddiw

Bore da...
Dim ond nodyn bach i ddweud dwi'n sâl a fyddai ddim yn dod i gwaith heddiw. Dwi wedi neud diweddariadau ar wefan bandllydan a ces i gyfarfod gyda tony ynglŷn â gwefan tony.com. Roedd e'n gyfarfod diddorol.

Os oes problem, ffonia fi ar 02920435 estyniad 234 neu ebostia fi at maehwnynebostffug@hotmail.com.

Gobeithio y byddaf yn y gwaith yfory.

diolch

Tags: , , ,

1 Sylwadau:

At 13:00, Blogger nia said...

Dwi ddim yn dy goelio James. Dwyt ti byth yn sal. Dwi'n meddwl dy fod di'n sgeifio!

 

Post a Comment

<< Hafan