Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

25.6.06

Geiriadur

gweddill - remainder
ynglyn รข - concerning
bandllydan - broadband
pwdryn - lazy person
diog - lazy
go lew - fine, ok, alright, safe....
ganddynt - from them
system awyru - air conditioning

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan