Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

7.7.06

Gwaith Cartref - Llunio nodiadau a negeseuon byr i ateb gofynion bob dydd

Bore da ...
Ga i gymryd wythnos o wyliau o'r 6ed i'r 10fed o fis Gorffennaf. Bydd fy mamyn dod allan o'r ysbyty a dwi eisiau treulio amser gyda hi. Dwi ddim yn mynd i ffwrdd eleni felly bydd pump diwrnod o wylio da fi
Diolch yn fawr

Tags: , , , , ,

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan