Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

7.7.06

Gwaith Cartref - (write a letter to a colleague during your holiday)

Guten Morgan! ...
Sut wyt ti? Dwi'n iawn diolch a dwi'n mwynhau yr Almaen. Dwi wedi bod yn aros mewn gwesty mawr yn Berlin wythnos yma. Mae Berlin yn hyfryd, mae'r tywydd yn braf, ond, mae'r gwesty yn ddiflas. Dim pwll nofio, dim system awyru yn y stafell, mae swn yn y nos, a ches i ddim brecwast ganddynt. Es i'r stadiwm olympaidd neithiwr i wylio yr Almaen yn erbyn yr Eidal. Roedd y gêm yn Vunderbar. Mi fydda i nôl wythnos nesaf ar ddydd Mercher. Ydy e'n bosib i gael lifft o'r maes awyr os gweli di'n dda?
gweld ti'n fuan
auf wiedersehen!

Tags: , , , , ,

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan