Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

7.7.06

Gwaith Cartref - Llenwi dogfennau bob dydd gan ddefnyddio cystrawennau ac ymadroddion parod

Presenol: Pennaeth Personel, Pennaeth Cyllid, Swyddog Hyfforddiant, Ysgrifennydd.

I'w drafod: Trefodon nhw cwrs iechyd a diogelwch am staff cegin ar Tachwedd 6 yn y stafell bwrdd am hanner awr wedi naw.

Cytunwyd: Bydd y cwrs dal tri awr a bydd te a goffi ar gael am unarddeg o'r gloch. Bydd ysgrifennydd anfon llythyr at chwech o'r staff cegin i ddweud ble a thryd. Bydd pennaeth personel anfon anfoneb i'r cost o'r cwrs at y Adran Cyllid.

Tags: , , , , , , , , ,

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan