Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

21.7.06

Gwaith Cartref - (letter to the BBC)

Annwyl Sir/Fadam,
Wnewch chi anfon copi o'r amserlen ar gyfer rhaglenni ysgolion yn ystod y tymor Nadolig os gwelwch yn dda? Pryd bydd y cwrs hanes ar gyfer ysgolion cynradd yn dechrau. Os oes unrhyw broblem cysylltwch รข fi ar 02458 3451278
diolch
yn gywir

Tags: , , , ,

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan