Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

10.7.06

Gwaith Cartref - (ysmygu yn y gweithle)

Dwi'n meddwl dyw e ddim yn iach, dyw e ddim yn edrych cool ac mae'n drewi. Dwi ddim eisiau i bobl eraill ysmygu yn y gweithle a dwi ddim eisiau fy nillad i ddrewi. Hefyd, dydy hi ddim yn deg achos mae ysmygwyr yn cymryd gormod o amser i ffwrdd o'r gwaith.

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan