Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

20.7.06

Gwaith Cartref

Mae'r llyfryn hwn yn rhoi cyngor i gyflogwyr ar y camau i'w cymryd i atal smygu goddefol yn y gwaith. Mae'n argymell y dylai pob cyflogwr gyfwyno polisi i reoli smygu yn y gweithle yn dilyn ymgynhoriad llawn gyda'u gweithwyr, ac yn rhoi arweiniad ar yr hyn dylai'r polisi ei gyflawni.

This booklet gives advice to employers on the steps to take to prevent passive smoking in the workplace. It is urged that every employer should policies to manage smoking in the workplace following consultation with their workers, and give guidance on what the polices should fulfil.

Tags: , , , , ,

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan