Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

4.8.06

Newyddion

Dwi’n mynd i Nant Gwrtheyrn wythnos nesaf, felly, gobeithio byddai’n siarad mwy o Gymraeg cyn bo hir. Hefyd, llwyddais fy arholiad Cymraeg lefel 2 wythnos diwethaf. Byddai'n neud lefel 3 ar ôl y haf

1 Sylwadau:

At 03:06, Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 

Post a Comment

<< Hafan