Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

22.2.07

Gwaith Catref - bom DVLA

1) Beth ddigwyddodd yn y DVLA?
bom llythr

2) Sawl bom llythr sydd wedi eu derbyn?
Seithfed

3) Faint o bobl cafodd eu hanafu?
Pedwar

4) Pwy siaradodd am y bom yn San Steffan?
Sian James

5) Pwy mae'r heddlu'n meddwl sy'n anfon y bomiau?
rhywun sydd yn anhapus a'rdiwydiant ceir

6) Pa gwmniau eraill sydd wedi derbyn bomiau?
Cwmni Vantis a Capita

7) Beth sydd gan heddlu erbyn hyn?
llawer o dystoliaeth

0 Sylwadau:

Post a Comment

<< Hafan