Gwersi Cymraeg

100%E2R (if you're a Welsh learner)

Just come from Oliver Reichenstein's website? More than likely. If that's the case ive probably got a few seconds to teach you a little Welsh before you go back. So here goes

Bore da - Good morning

Nos da - Good night

Hwyl - Goodbye

Diolch - Thankyou

Cymru - Wales

Dwi'n hoffi dy wefan - I like your site

Dwi ddim yn deall - I dont understand

Dwi'n siarad Cymraeg nawr - I speak Welsh now

Gwefan Oliver Reichenstein - Oliver Reichenstein's website

17.11.06

Dwi wedi brysur

Dwi'n nôl, a dwi wedi newid fy blog. Mae dolenni yn oren ac mae testun yn fawr. Ydy e'n hawdd i ddarllen? Gobeithio. Dwi angen i neud y gynwys diddorol nawr, ac mae Cymraeg yn dda iawn a dealladwy.